Laden

Verslag monitoring LBF 2023

Verslag monitoring 2023 door Landschapsbureau Friesland

De Gemeente Smallingerland heeft aan LBF de opdracht gegeven om monitoring van singels en vegetatie uit te voeren in De Peinder Mieden tm 2023

Verslag monitoring LBF 2023

In het voorjaar van 2019 heeft de Gemeente Smallingerland aan Landschapsbeheer Friesland de opdracht verleend om monitoring van elzen- c.q. houtsingels en vegetatie uit te voeren, in het gebied De Peinder Mieden, in de periode van 2019 tot en met 2023. De monitoring bestaat uit verschillende onderdelen. Een aantal wordt door Landschapsbeheer Friesland uitgevoerd, de andere (met betrekking tot vegetatie in graslanden en natuurwateren), door Buro Elodea.

TOP