Laden

Gebied

Een uniek natuurgebied

Het gebied "De Peinder Mieden" wordt omsloten door:

in het westen: Opeinderkanaal; in het noorden/noord-oosten: Hegewei / de Kletten; in het zuiden: Burmaniasloot

Het gebied is een natuurgebied in wording. Tot 2018 had het coulisselandschap hier de bestemming "agarisch". Het doel, dat De Peinder Mieden voor ogen heeft, wordt uitgebreider beschreven op de pagina Visie

TOP