Laden

Organisatie

Organisatie van De Peinder Mieden

De Kopersvereniging de Peinder Mieden

In de Kopersvereniging zijn alle toekomstige bewoners van de Peinder Mieden verenigd. Binnen de vereniging worden allerhande zaken m.b.t. het gebied besproken; denk aan de inrichting en het beheer van het gebied, de voorwaarden van de koopcontracten en de financiële zaken. Het bestuur van de vereniging vertegenwoordigt de toekomstige bewoners van de Peinder Mieden in de discussies met de gemeente en andere betrokken partijen over het gebied.

De Vereniging van Eigenaars natuurgebied de Peinder Mieden te Opeinde

De Vereniging van Eigenaars is de formele eigenaar van het natuurgebied. De VVE is verantwoordelijk voor het beheer van de Peinder Mieden, en spreekt ook regels af over het gebruik van het gebied. Iedereen die juridisch eigenaar is van een woonkavel in de Peinder Mieden, is automatisch ook lid van de VVE. Zodra alle woonkavels in eigendom bij de bewoners zijn, neem de Vereniging van Eigenaars de taken van de Kopersvereniging over, en wordt de Kopersvereniging opgeheven.

Het dagelijks bestuur van de VvE DPM wordt gevormd door inwoners van De Peinder Mieden:

Voorzitter: Tsjerk Jansma
Secretaris: Rob Laan
Penningmeester: Esther van Zurk
Algemeen: Bert Hoekstra
Algemeen: Michiel vd Heuvel


De Stichting Instandhouding Natuurgebied de Peinder Mieden

Deze stichting heeft als doel om de uitgangspunten voor de inrichting van de Peinder Mieden te waarborgen:

  • voldoende omvang
  • lage woondichtheid
  • passende woningen
  • passende natuur
  • gemeenschappelijk beheer

Het waarborgen van deze uitgangspunten voor een periode van minstens 30 jaar was bij de totstandkoming van het project een eis van provincie Fryslân. Daarom zijn deze uitgangspunten opgenomen in de artikelen van de zogenaamde splitsingsakte van het gebied; alle leden van de Vereniging van Eigenaars zijn wettelijk gehouden aan de voorwaarden van de splitsingsakte.
De Stichting is zelf ook lid van de Vereniging van Eigenaars. Aangezien de splitsingsakte alleen gewijzigd kan worden met toestemming van alle leden van de VVE, kan de Stichting een voorstel tot wijziging van de akte blokkeren, als die wijziging afbreuk doet aan de genoemde uitgangspunten.

TOP