Laden
de visie achter

De Peinder Mieden

is uniek in Nederland

Een uniek natuurgebied

Uniek in Nederland waar de bewoners samen zorg dragen voor het beheer van de natuur waarin ze wonen.

Lees meer

Eigen stijl

Als bewoner van De Peinder Mieden kan je welstandsvrij je eigen woning bouwen, passend in de natuur.

Lees meer

Samen

Samen als bewoners, verenigd in een VVE, verantwoordelijk voor het natuurbeheer in het gebied.

Lees meer
wat is

De Peinder Mieden

Een uniek concept in Nederland waar niet alleen wordt gewoond, maar de bewoners ook verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van het omliggende natuurgebied.

de

Nieuwste items

Rapportages: Afsluitende rapportage vegetatieonderzoek Elodea 2023

In het voorjaar van 2019 heeft de Gemeente Smallingerland aan Landschapsbeheer Friesland de opdracht…

01 januari 2024

Rapportages: Verslag monitoring 2023 door Landschapsbureau Friesland

De Gemeente Smallingerland heeft aan LBF de opdracht gegeven om monitoring van singels en vegetatie uit…

01 januari 2024

Rapportages: Inventarisatie vegetatie 2023

In 2023 is steekproefsgewijs op een aantal plaatsen de hoeveelheden en diversiteit vegetatie in De…

01 januari 2024
De Peinder Mieden
9218 RZ Opeinde
Wonen in je eigen natuur
Sinds 2018
TOP