Werkgroep Uitwisseling Kennis & Ervaring

De werkgroep Uitwisseling Kennis & Ervaring heeft als doelstelling om de informatie die bij de leden beschikbaar is t.a.v. allerhande aspecten van de nieuw te bouwen woningen te verzamelen en te delen. Dat kan gaan over energievoorziening, bouwmethode, warmwatervoorziening, ventilatie, erfafscheiding, tuininrichting… Eigenlijk over alles waarvan het verzamelen en delen nuttig is voor de leden.

De werkgroep verzamelt deze informatie door de leden te interviewen aan de hand van een vragenlijst over al deze onderwerpen. Van elke interview maken we een verslag dat als blog wordt gepubliceerd op de website van De Peinder Mieden. Daarnaast wordt de informatie per onderwerp samengevat op een aparte webpagina, zodat men gemakkelijk kan zien wat voor een bepaald onderwerp de verschillende plannen en ideeën zijn.

Het idee is dat alle toekomstige bewoners zo kunnen zien waar de anderen mee bezig zijn, en met elkaar in contact kunnen komen voor bijvoorbeeld advies, discussie van voors en tegens, en gezamenlijke inkoop.

De leden van de werkgroep Uitwisseling Kennis & Ervaring zijn Robin van Hattum, Rob Hoogerheide, Cor van Staveren, Bert Jan Bakker en Rob Laan.