Ontwikkelingen bestemmingsplan

Stand van zaken 
In de raadsvergadering van 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan met enkele wijzigingen vastgesteld. Op 14 juli is het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De beroepstermijn t.a.v. het bestemmingplan liep af op 24 augustus. Het bleek dat er tenminste één beroep is ingediend. Het wachten is nu op de afwikkeling van de beroepsprocedure.

Fasering van de bouw
De bestemmingsplanprocedure is gekoppeld aan de verkoop van bouwgrond. Het bestemmingsplan waarvoor nu de procedure loopt geeft ruimte voor fase 1 van het project, 31 kavels op 31.000m2 bouwgrond, met zo’n 58 hectare natuurgrond. Fase 2 betreft nog eens 14 kavels op 14.000m2 bouwgrond, met zo’n 27 hectare natuurgrond.

Het bestemmingsplan maakt fase 2 niet direct mogelijk, maar is daar wel op voorbereid. Met een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid kan de gemeenteraad het bestemmingplan aanpassen om fase 2 mogelijk te maken. De procedure voor een aanpassing d.m.v. een wijzigingsbevoegdheid heeft een veel kortere doorlooptijd dan de reguliere procedure voor de wijziging van een bestemmingsplan. Op dit moment is nog niet aan alle voorwaarden voor het initiëren van fase 2 voldaan. De eerste horde is uiteraard de onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan zelf.