Ontwikkelingen bestemmingsplan

Stand van zaken 
In de raadsvergadering van 4 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan met enkele wijzigingen vastgesteld. Op 14 juli is het bestemmingsplan ter inzage gelegd. De beroepstermijn t.a.v. het bestemmingplan liep af op 24 augustus. Het bleek dat er twee beroepen waren ingediend. Na overleg met de betrokkenen is tenslotte in beide gevallen een compromis bereikt, en zijn de beroepen ingetrokken, de laatste op 22 december 2017. Daarmee werd het bestemmingsplan per die datum onherroepelijk.

Fasering van de bouw
De bestemmingsplanprocedure is gekoppeld aan de verkoop van bouwgrond. Het bestemmingsplan dat per 22 december 2017 in werking is getreden, biedt ruimte voor fase 1 van het project, 31 kavels op 31.000m2 bouwgrond, met zo’n 58 hectare natuurgrond. Fase 2 betreft nog eens 14 kavels op 14.000m2 bouwgrond, met zo’n 27 hectare natuurgrond.

Het huidige bestemmingsplan maakt fase 2 niet direct mogelijk, maar is daar wel op voorbereid. Met een zogenaamde wijzigingsbevoegdheid kan de gemeenteraad het bestemmingplan aanpassen om fase 2 mogelijk te maken. De procedure voor een aanpassing d.m.v. een wijzigingsbevoegdheid heeft een veel kortere doorlooptijd dan de reguliere procedure voor de wijziging van een bestemmingsplan.