De Stichting Instandhouding Natuurgebied de Peinder Mieden

Het doel van de Stichting Instandhouding Natuurgebied de Peinder Mieden is om de vijf uitgangspunten voor de inrichting van de Peinder Mieden te waarborgen:

  • voldoende omvang;
  • lage woningdichtheid;
  • passende woningen;
  • passende natuur;
  • gemeenschappelijk beheer.

Het waarborgen van deze uitgangspunten voor een periode van minstens 30 jaar was bij de totstandkoming van het project een eis van provincie. Daarom zijn deze uitgangspunten opgenomen in de artikelen van de splitsingsakte van het gebied; alle leden van de Vereniging van Eigenaars zijn wettelijk gehouden aan de voorwaarden van de splitsingsakte.

De Stichting is eigenaar van een appartementsrecht van minimale omvang, en daarmee lid van de Vereniging van Eigenaars Natuurgebied de Peinder Mieden. Aangezien de splitsingsakte alleen gewijzigd kan worden met toestemming van alle leden van de Vereniging van Eigenaars, kan de Stichting een voorstel tot wijziging van de akte blokkeren, als die wijziging afbreuk doet aan de genoemde uitgangspunten.

Ook kan de Stichting op deze manier besluiten die “een wijziging van de inrichting, gebruik of openbare toegankelijkheid van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken betreffen” blokkeren, omdat de splitsingsakte voorschrijft dat ook voor deze besluiten unanieme instemming van de leden van de Vereniging van Eigenaars nodig is.

Hoewel de Stichting eigenaar is van een appartementsrecht, draagt zij niet financieel bij aan de Vereniging van Eigenaars. Ook draagt de Vereniging van Eigenaars niet financieel bij aan de Stichting. Wel heeft een lid van de Vereniging van Eigenaars zitting in het bestuur van de Stichting.

Bestuursleden:

  • Wim Braakhekke – voorzitter
  • Harm Bruggink – penningmeester
  • Nico Beun – secretaris
  • Erik Dijkema, op voordracht van de Vereniging van Eigenaars
  • Henk de Vries, op voordracht Vereniging It Fryske Gea