De kavelkaart

 

Op de onderstaande kavelkaart kunt u de omvang van het gebied en de ligging van de kavels zien. Door aanpassingen t.b.v. het bestemmingsplan kan de definitieve ligging van de kavels iets verschillen van deze weergave.

Op dit moment zijn alle kavels in het project gereserveerd. Voor drie van de kavels betreft dit lopende opties; de andere kavels zijn vastgelegd voor leden van de kopersvereniging.

Heeft u ook interesse in het wonen in uw eigen natuur? Mogelijk komen er in de toekomst nog kavels vrij, door het aflopen of afzeggen van de opties, of door andere omstandigheden.

Heeft u belangstelling en wilt u bericht krijgen als er een kavel vrijkomt? Neem dan contact op via het contactformulier.

U wordt dan vrijblijvend toegevoegd aan de wachtlijst; zodra er een kavel beschikbaar komt krijgt u van ons bericht.