De kopersvereniging

Het bestuur van de kopersvereniging bestaat uit zes personen en vergadert tweewekelijks. De leden van de vereniging koemen maandelijks samen om te praten over het plan en bestuurlijke zaken. Een half uur vóór de kopersbijeenkomst is er een spreekuur speciaal voor nieuwe leden en/of gegadigden.

Naast de kopersvereniging zijn er nog 3 partijen betrokken bij de realisatie van de Peinder Mieden:
– De gemeente Smallingerland
– Innovatie Agro & Natuur
– Landschapsbureau Stroming

De partijen werken nauw samen. Daarbij heeft elke partij specifieke taken. De kopersvereniging is o.a. verantwoordelijk voor de werving van de benodigde leden en kopers.