De Kopersvereniging

Het bestuur van de Kopersvereniging bestaat uit zes personen en vergadert tweewekelijks. De kopersgroep komt maandelijks samen om te praten over het plan en bestuurlijke zaken. Een half uur vóór de kopersbijeenkomst is er een spreekuur speciaal voor nieuwe leden en/of gegadigden.

Naast de kopersvereniging zijn er nog 3 partijen betrokken bij de realisatie van de Peinder Mieden:
– De gemeente Smallingerland
– Innovatie Agro & Natuur
– Landschapsbureau Stroming

De partijen werken nauw samen. Daarbij heeft elke partij specifieke taken. De kopersvereniging is o.a. verantwoordelijk voor de werving van de benodigde leden en kopers. Ook speelt de kopersvereniging de belangrijkste rol bij het sturen van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap proces (CPO). Dit houdt in dat naast het gezamenlijke beheer van het natuurgebied, ook de verkaveling en misschien wel de woningen worden ontwikkeld.

De voordelen van bouwen in CPO zijn:
– Prijsvoordeel (door collectief inkopen of aanbesteden, inhuren adviseurs)
– Kennis kan gedeeld worden, dus slim en efficiënt bouwen
– Ontstaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid

De leden van de kopersvereniging hoeven zich niet bezig te houden met de technisch juridische documenten die bijvoorbeeld nodig zijn voor het verkrijgen van een hypotheek. Deze documenten worden opgesteld door de gemeente Smallingerland, Innovatie Agro & Natuur en Stroming. Als u lid wordt van de kopersvereniging zijn deze documenten op te vragen bij het bestuur.