Ontwikkelingen bestemmingsplan

Stand van zaken – 22 december 2015
Het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan is gestart. Met de toekomstige bewoners vinden werksessies plaats om de inhoud van het bestemmingsplan te bepalen. Die inhoud zal vervolgens aan andere betrokken partijen, zoals omwonenden en de provincie, worden voorgelegd.
Ook zij mogen hier nog op reageren en mogelijk leidt dat tot aanpassingen. Naar verwachting zal het bestemmingsplan eind 2016 vastgesteld worden. Daarna kan gestart worden met het bouwrijp maken van het gebied en het bouwen van de woningen.

Wat is een bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan is een juridische instrument waarin functies mogelijk gemaakt en bouwmogelijkheden geregeld worden. De afspraken die gemaakt zijn tussen de verschillende betrokken partijen worden hierin vastgelegd. Het bestemmingsplan bestaat altijd uit een kaart, regels en een toelichting.
In het bestemmingsplan moet de haalbaarheid van de ontwikkeling worden aangetoond. Daarvoor worden diverse onderzoeken uitgevoerd op onder andere het gebied van archeologie, bodem, milieu en ecologie.

Fasering van de bouw
De bestemmingsplanprocedure is gekoppeld aan de verkoop van bouwgrond. Zodra er 31.000 m2 bouwgrond verkocht is, kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. De overige 14.000 m2 bouwgrond wordt uitgegeven als fase 2 van start gaat. Daarover moet de gemeenteraad eerst nog een besluit nemen.

Rho adviseurs voor leefruimte